Činnosť v roku 2009

 

22. máj 2009

Konferencia - Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po"

Slovenská asociácia európskeho práva (SAEP) usporiadala v spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva (BVŠP) a Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike dňa 22. mája 2009 konferenciu v rámci projektu APVV pod záštitou predsedu SAEP a sudcu Súdneho dvora ES prof. JUDr. Jána Klučku, CSc. pri príležitosti piateho výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a prvých skúsenostiach s aplikáciou komunitárneho práva.

Program konferencie - klikni sem

 

28. august 2009

Zasadnutie Správnej rady SAEP

Predseda občianskeho združenia SAEP prof. Ján Klučka zvoláva na dňa 28.8. 2009 zasadnutie správnej rady zdruzenia, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Predmetom stretnutia bude diskusia k príprava na zasadnutie Comité des Directeurs FIDE v Madride 28.9. 2009 a zhodnotenie prípravy národných správ a zaplatenie členského poplatku FIDE. Správna rada tiež prerokuje žiadosti o členstvo Mgr. Milana Hodása (NR SR), JUDr. Jakuba Handrlicu, LL.M (PrF UK Praha), JUDr. Evy Kičinovej (NR SR), MUDr. JUDr. Daniela Šmihulu, PhD. (Úrad vlády SR) a Mgr. Daniely Legyelovej (KVOP SAV) v združení SAEP a výsledky projektu APVV.