Databáza súdnych rozhodnutí

 

 
Databáza súdnych rozhodnutí je postupne budovaná v rámci projektu APVV "Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov". Jej účelom je poskytnúť odbornej verejnosti praktický prehľad o aplikácii práva EÚ súdmi členských štátov a tiež súdmi únie (SD EÚ, Všeobecným súdom a Súdom pre verejnú službu EÚ). Od začiatku projektu (2009) postupne uverejňujeme spracované rozhodnutia vnútroštátnych (všeobecných a ústavných) súdov, v ktorých (ne)aplikujú právo EÚ so stručným komentárom a praktickým prehľadom súvisiacich informácií. Obdobne uverejňujeme aj spracované kľúčové rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré majú významný dopad na aplikáciu práva pre súdne a správne orgány členských štátov. Osobitná databáza sa týka relevantných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

VSTUP DO SPOLOČNEJ DATABÁZY (súdov SR, SD EÚ, súdov ostatných štátov EÚ) - KLIKNI SEM
 
 
Dočasná (predchádzajúca) databáza rozhodnutí súdov Slovenskej republiky - klikni sem, databáza rozhodnutí ostatných vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ - klikni sem, databáza rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie - klikni sem
 
 
Komentované rozsudky Súdneho dvora EÚ tiež v printovej podobe vychádzajú v periodiku "Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie" - obsah jednotlivých vydaní - klikni sem
   


 
Kto aplikuje právo viac než súdy? Súdna aplikácia práva odráža jeho efektívnosť, vymáhateľnosť a uplatniteľnosť. Odrazom skutočného vývoja a stavu právneho poriadku sú najmä súdne rozhodnutia. V konečnom dôsledku súdy právo nielen mechanicky aplikujú, ale i dotvárajú, či pôsobia na jeho zmenu a ďalšie smerovanie. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí preto považujeme za nevyhnutnú súčasť správnej aplikácie práva, ale aj možnosti analyzovať stav jeho efektívnosti a vymáhateľnosti.