Slovenská asociácia európskeho práva

Databáza rozhodnutí

Databáza súdnych rozhodnutí je postupne budovaná v rámci projektu APVV "Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky". Jej účelom je poskytnúť odbornej verejnosti praktický prehľad o aplikácii práva EÚ súdmi členských štátov a tiež súdmi únie (SD EÚ, Všeobecným súdom a Súdom pre verejnú službu EÚ). Osobitná databáza sa týka relevantných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

VSTUP DO SPOLOČNEJ DATABÁZY (súdov SR, SD EÚ, súdov ostatných štátov EÚ)

Komentované rozsudky Súdneho dvora EÚ tiež v printovej podobe vychádzajú v periodiku "Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie" - obsah jednotlivých vydaní.


Kto aplikuje právo viac než súdy? Súdna aplikácia práva odráža jeho efektívnosť, vymáhateľnosť a uplatniteľnosť. Odrazom skutočného vývoja a stavu právneho poriadku sú najmä súdne rozhodnutia. V konečnom dôsledku súdy právo nielen mechanicky aplikujú, ale i dotvárajú, či pôsobia na jeho zmenu a ďalšie smerovanie. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí preto považujeme za nevyhnutnú súčasť správnej aplikácie práva, ale aj možnosti analyzovať stav jeho efektívnosti a vymáhateľnosti.

napr. článok Svák, J.: Ústavnoprávny rozmer zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete (www.epi.sk) alebo Drgonec, J.: Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a právnej istoty (www.epi.sk)