Slovenská asociácia európskeho práva

Primárne právo Európskej únie (aplikácia a výklad práva Únie s judikatúrou).

Autor: Michael Siman, Miroslav Slašťan
Vydal: EUROIURIS - Európske právne centrum, Bratislava 2010

1098 strán
Obsah


Súdny systém Európskej únie.

Autor: Michael Siman, Miroslav Slašťan
Vydal: EUROIURIS - Európske právne centrum, Bratislava 2010

782 strán