Slovenská asociácia európskeho práva

Nový internetový portál elektronickej justície (e-Justice)

Dňa 16.7. 2010 spustila  nový internetový portál elektronickej justície (e-Justice), ktorý ponúka prehľad a odpovede na mnohé právne otázky občanov.

Pozri tiež súvisiace stránky:

Prístup ku katastrom nehnuteľností členských štátov EÚ - projekt EULIS (European Land Information Service)

Prístup k portálu o dedičskom práve členských štátov EÚ - klikni sem