Slovenská asociácia európskeho práva

Kauza plánovanej návštevy Komárna maďarského prezidenta László Sólyoma

Nakoľko Komisia odmietla prevziať v tomto spore iniciatívu, bude maďarská priama žaloba šiestym prípadom počas šesťdesiatročnej existencie Európskych spoločenstiev (Európskej únie) vzájomného súdneho sporu medzi členskými štátmi.

Žaloba je vedená v registri Súdneho dvora pod značkou C-364/10.

Správa pre pojednávanie

Pozrite si prehľad konaní pred Súdnym dvorom EÚ týkajúcich sa Slovenska k 08/2010.

Pozrite si prehľad konaní pred Súdnym dvorom EÚ týkajúcich sa Českej republiky k 08/2010.