Slovenská asociácia európskeho práva

Správa z riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre európske právo (FIDE)

Správa z riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre európske právo (FIDE) z 28.9. 2009 .