Slovenská asociácia európskeho práva

Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Dňa 30. marca 2011 prerokovala vláda Slovenskej republiky materiál "Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia". Ide o zaujímavý prehľad netransponovaných smerníc Slovenskou republikou, vrátane následných opatrení Európskej komisie a pripravovaných opatrení Slovenskej republiky.

Prístup k materiálu