Slovenská asociácia európskeho práva

Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi

Dovoľujem si nielen členov SAEP pozvať na konferenciu doktorandov a mladých akademických pracovníkov pod názvom: „Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi“ ktorá sa uskutoční v dňoch 16.- 17. júna 2011 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zborník z konferencie.