Slovenská asociácia európskeho práva

Nové prejudiciálne otázky slovenských súdov na Súdnom dvore Európskej únie

 

Najvyšší súd SR podal v auguste 2010 prejudicilánu otázku vedenú ako C-416/10 Križan, ktorá je súbojom obyvateľov Pezinka, Najvyššieho a Ústavného súdu SR o pezinskú skládku. V októbri NS SR podáva prejudiciálne otázky k zdaňovaniu práv priemyselného vlastníctva C-504/10 Tanoarch. Koncom roka sa pred Súdny dvor EÚ dostáva kauza verejného obstarávania elektronického výberu mýta C-599/10 SAG ELV. Doposiaľ poslednú otázku podal NS SR 4.4. 2011 ohľadom úniovej úpravy DPH C-165/11 PROFITUBE.

 Skončené prejudiciálne konania iniciované súdmi SR: C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-76/10 Pohotovosť, C-456/07 Mihal a C-302/06 Kovaľský.