Slovenská asociácia európskeho práva

Medzinárodná vedecká konferencia - Olomoucké právnické dny 2010

Členovia SAEP a EUROIURIS sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie "Olomoucké právnické dny 2010" (27.5. - 28.5. 2010, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Podrobnejšie informácie o konferencii