Projekt APVV

SAEP v rámci svojej činnosti realizoval v období 2007-2011 projekt

číslo APVV-0754-07 „Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov“ (viac pozri na: http://www.saep.sk/?q=projekt_apvv/ciele).

 

SAEP v rámci svojej činnosti realizuje v období 2015-2019 projekt číslo APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky" (viac pozri na: http://www.saep.sk/?q=node/27).